Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lâm (họ)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* [[Lâm Sĩ Hoằng]], vua nước Sở thời [[nhà Tùy]]
* [[Lâm Bô]], thi sĩ thời [[nhà Tống]]
* [[Lâm Xung]],một trong [[108 anh hùng Lương Sơn Bạc]]
* [[Lâm Tắc Từ]], đại quan thời [[nhà Thanh]]
* [[Lâm Ngữ Đường]], nhà văn [[Trung Quốc]] đầu [[thế kỷ 20]]
Người dùng vô danh