Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngô (họ)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*[[Ngô Lan]],là một tướng lĩnh nhà Thục trong thời kỳ Tam Quốc
*[[Ngô Đạo Tử]], Họa Thánh, một trong [[Mười vị thánh trong lịch sử Trung Quốc]]
*[[Ngô Dụng]],một trong [[108 anh hùng Lương Sơn Bạc]]
*[[Ngô Tam Quế]], tướng giữ Sơn Hải Quan của [[nhà Minh]], sau trở thành Vân Nam vương của [[nhà Thanh]]
*[[Ngô Kính Tử]], nhà văn tiêu biểu cho [[Chủ nghĩa hiện thực]] thời [[nhà Thanh]]
Người dùng vô danh