Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lý (họ)”

không có tóm lược sửa đổi
(Uông Ngọc Đá)
Không có tóm lược sửa đổi
*[[Lý Thời Trân]], nhà đông y nổi tiếng thời [[nhà Minh]].
*[[Lý Tự Thành]] lãnh tụ khởi nghĩa nông dân thời [[nhà Minh]].
*[[Lý Ứng]],một trong [[108 anh hùng Lương Sơn Bạc]]
*[[Lý Quỳ]],một trong [[108 anh hùng Lương Sơn Bạc]]
*[[Lý Điển]],danh tướng nhà [[Tào Ngụy]] thời [[Tam Quốc]]
 
==== Nhà Đường ====
Người dùng vô danh