Khác biệt giữa các bản “Ninh Phước”

không có tóm lược sửa đổi
*Diện tích: 341,0337 km.
*Dân số: 135.146 người.
 
==Lịch sử==
Huyện Ninh Phước được thành lập ngày 1-9-1981 trên cơ sở các xã Phước Sơn, Phước Hà, Nhị Hà, Phước Nam, Phước Hữu, Phước Thái, Phước Dân, Phước Hậu, Phước Thuận của huyện An Sơn và các xã Phước Diêm, Phước Dinh, Phước Hải, An Hải của huyện Ninh Hải cũ. Huyện lị đặt tại xã Phước Dân.
 
Huyện Ninh Phước khi đó gồm có 13 xã: An Hải, Nhị Hà, Phước Dân, Phước Diêm, Phước Dinh, Phước Hà, Phước Hải, Phước Hậu, Phước Hữu, Phước Nam, Phước Sơn, Phước Thái, Phước Thuận.
 
Ngày 26-12-1991, tỉnh Ninh Thuận được tái lập từ tỉnh Thuận Hải cũ, huyện Ninh Phước thuộc tỉnh Ninh Thuận.
 
Ngày 3-6-1993, chuyển xã Phước Dân thành thị trấn Phước Dân - thị trấn huyện lị huyện Ninh Phước.
 
Ngày 4-8-1998, thành lập xã Phước Minh trên cơ sở tách đất của các xã Phước Nam và Phước Diêm.
 
Ngày 22-11-2002, chia xã Phước Sơn thành 2 xã: Phước Sơn và Phước Vinh.
 
Tính đến năm 2008, huyện Ninh Phước có thị trấn Phước Dân và 14 xã: An Hải, Nhị Hà, Phước Diêm, Phước Dinh, Phước Hà, Phước Hải, Phước Hậu, Phước Hữu, Phước Minh, Phước Nam, Phước Sơn, Phước Thái, Phước Thuận, Phước Vinh.
 
Ngày 10-6-2009, chia xã Phước Nam thành 2 xã: Phước Nam và Phước Ninh; chia xã Phước Diêm thành 2 xã: Phước Diêm và Cà Ná. Cùng thời điểm này, tách 8 xã: Cà Ná, Phước Diêm, Phước Ninh, Phước Nam, Phước Minh, Phước Dinh, Nhị Hà, Phước Hà để thành lập huyện [[Thuận Nam]], huyện Ninh Phước còn lại 1 thị trấn và 8 xã, giữ ổn định đến nay.
 
==Nhận xét chung==
Người dùng vô danh