Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dự án Anime và manga”

Đã lùi lại sửa đổi 23195086 của Dora LVL (Thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 23195086 của Dora LVL (Thảo luận))
}}
}}{{
#if: {{{naruto-work-group|}}} | <tr><td style="text-align: center; background: #FFF; color: #00F;">'''G'''</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này được bảo trợ bởi '''[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga/Naruto|Nhóm cộng tác ''Naruto'']]'''.</td></tr>
}}
{{
#if: {{{yugioh-work-group|}}} | {{WPBannerMeta/taskforce
| IMAGE = Yu-Gi-Oh! icon.png