Khác biệt giữa các bản “Raj thuộc Anh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|representative2 = [[Louis Mountbatten, 1st Earl Mountbatten of Burma|Louis Mountbatten]]
|year_representative2= 1947
|title_representative = [[Phó vương Ấn Độ|Phó vương]] <br> [[Toàn quyền Ấn Độ thuộc Anh|Toàn quyền]]<sup>2</sup>
|legislature = [[Imperial Legislative Council of India|Imperial Legislative Council]]
|<!-- Area and population of a given year -->
Người dùng vô danh