Khác biệt giữa các bản “Đại học công nghệ Delft”

n
(Xóa caption thừa của logo)
Trường TUDelft có 8 khoa:
* Kiến trúc
* Kỹ thuật dân dụng và Khoa học trái đất
* Kỹ thuật điện, toán và Khoa học máy tính
* Kỹ thuật thiết kế công nghiệp
* Kỹ thuật cơ khí, hàng hải và vật liệu
 
Năm 2007, trường đang đào tạo 14.299 sinh viên và 1.7491749 học viên cao học và nghiên cứu sinh.[http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=d474361a-38cf-46a3-9709-b6794bb4ce48&lang=en]
 
== Tham khảo và liên kết ngoài ==