Khác biệt giữa các bản “Trường Athena”

{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
{{thể loại Commons|The School of Athens}}tốt
 
* [http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/r/raphael/4stanze/1segnatu/1/ Trường Athens] trong ''Phòng trưng bày Nghệ thuật (Web Gallery of Art)''
* [[Raffaello|Raphael]]
Người dùng vô danh