Khác biệt giữa các bản “Bộ Vẹt”

không có tóm lược sửa đổi
n (Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Psittaciformes bằng Bộ Vẹt)
|name = Vẹt
|fossil_range = {{fossil range|54|0}}Early [[Thế Eocen|Eocene]]<ref>{{chú thích tạp chí |last=Waterhouse |first=David M. |year=2006 |title=Parrots in a nutshell: The fossil record of Psittaciformes (Aves) |journal=Historical Biology |volume=18 |issue=2 |pages=223–234 |doi=10.1080/08912960600641224}}</ref>&nbsp;– Recent
|image = Bui Vein Street', the backpackers rendezvous.JPG
|image = Agapornis roseicollis -Peach-faced Lovebird pet on perch.jpg
|image_width = 300px
|image_caption = ''Một con vẹt ở [[Agapornis roseicollisNội]]''
|regnum = [[Động vật|Animalia]]
|phylum = [[Động vật có dây sống|Chordata]]