Khác biệt giữa các bản “Mạc Thiên Tứ”

n
(→‎Mở cõi: Năm 1739 vua Chân Lạp là Nặc Tha (Satha II) nên Nặc Bôn không thể là vua Chân Lạp được.)
==Công lao==
===Mở cõi===
Năm [[1739]], ngườiquốc vương [[Chân Lạp]] là Nặc Bồn (hay Nặc Bôn) mang quân tới đánh Hà Tiên. Mạc Thiên Tứ điều động binh sĩ chiến đấu suốt ngày đêm. Vợ chánh Mạc Thiên Tứ là Nguyễn Thị Hiếu Túc đốc sức vợ binh lính chuyển khí cụ và lương thực cho binh sĩ...Quân xâm lấn tan, họ Mạc được chúa Nguyễn khen ngợi, đặc cách cử ông làm Đô đốc tướng quân và ban cho áo bào đỏ cùng mũ, đai. Bà vợ ông cũng được phong làm phu nhân (Hiếu Túc Thái Phu Nhân).<ref>''Nghiên cứu Hà Tiên'', sách đã dẫn, tr. 177.</ref>
 
Năm [[1747]], giặc biển Đức Bụng vào cướp phá vùng ven biển đạo Long Xuyên ([[Cà Mau]]) cũng bị đội quân của Mạc Thiên Tứ đánh đuổi.