Khác biệt giữa các bản “Glottolog”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Trong một số trường hợp, tên ngôn ngữ được sử dụng trong các mục trong thư mục trong ''Langdoc'' được xác định bởi tiêu chuẩn ISO hoặc '''mã Glottolog'''. Đây là một lĩnh vực mở rộng đang thực hiện. Glottolog khác với những phương cách bị động khác: Đáng chú ý là nó tách biệt với một điểm vị trí duy nhất trên một bản đồ tại trung tâm địa lý của nó, tức là không cung cấp thông tin về dân tộc học hoặc nhân khẩu. Liên kết bên ngoài được cung cấp theo tiêu chuẩn [[ISO]], [[Ethnologue]], và cơ sở dữ liệu ngôn ngữ trực tuyến khác.
 
Phiên bản 2.2 đã được công bố trực tuyến trong năm 2013, và được cấp phép theo ''[[Giấy phép Creative Commons|Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License]]'' ([[Giấy phép Creative Commons]]). Phiên bản 2.4 đã được xuất bản vào năm 2015.
 
== Các họ ngôn ngữ ==
! Tên || Vùng<ref>Geographic regions include "Papunesia" (a portmanteau of ''Papua'' (New Guinea) and ''Austronesia''), which refers to the islands of Insular Southeast Asia and Oceania.</ref> || Số lượng
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Atlantic-Congo]] || AfricaChâu Phi, Bắc Mỹ || 1432
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Nam Đảo]] (Austronesia) || AfricaChâu Phi, Eurasia, Papunesia, Nam Mỹ || 1276
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Ấn-Âu]] (Indo-European) || AfricaChâu Phi, Australia, Eurasia, Bắc Mỹ, Papunesia, Nam Mỹ || 585
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Hán-Tạng]] (Sino-Tibet)|| Eurasia || 472
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Phi-Á]] (Afro-Asiatic) || AfricaChâu Phi, Eurasia || 372
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nuclear Trans New Guinea]] || Papunesia || 315
| [[Họ ngôn ngữ Arawakan]] || Bắc Mỹ, Nam Mỹ || 76
|-
| [[Họ ngôn ngữ Mande]] || AfricaChâu Phi || 74
|-
| [[Họ ngôn ngữ Tupian]] || Nam Mỹ || 71
| [[Họ ngôn ngữ Uto-Aztecan]] || Bắc Mỹ || 68
|-
| [[Họ ngôn ngữ Central Sudan]] || AfricaChâu Phi || 62
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nuclear Torricelli]] || Papunesia || 55
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nilotic]] || AfricaChâu Phi || 51
|-
| [[Họ ngôn ngữ Algic]] || Bắc Mỹ || 45
| [[Họ ngôn ngữ Lakes Plain]] || Papunesia || 20
|-
| [[Họ ngôn ngữ Dogon]] || AfricaChâu Phi || 19
|-
| [[Họ ngôn ngữ Mixe-Zoque]] || Bắc Mỹ || 19
|-
| [[Họ ngôn ngữ Ta-Ne-Omotic]] || AfricaChâu Phi || 19
|-
| [[Họ ngôn ngữ Siouan]] || Bắc Mỹ || 18
| [[Hệ ngôn ngữ Nhật Bản]] || Eurasia, Papunesia || 14
|-
| [[Họ ngôn ngữ Khoe-Kwadi]] || AfricaChâu Phi || 14
|-
| [[Họ ngôn ngữ Angan]] || Papunesia || 13
| [[Họ ngôn ngữ Ndu]] || Papunesia || 13
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nubian]] || AfricaChâu Phi || 13
|-
| [[Họ ngôn ngữ Tor-Orya]] || Papunesia || 13
| [[Hệ ngôn ngữ Andaman]] || Eurasia, Papunesia || 10
|-
| [[Họ ngôn ngữ Heiban]] || AfricaChâu Phi || 10
|-
| [[Họ ngôn ngữ Ijoid]] || AfricaChâu Phi || 10
|-
| [[Họ ngôn ngữ Maban]] || AfricaChâu Phi || 10
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nyulnyulan]] || Australia || 10
|-
| [[Họ ngôn ngữ Sahara]] || AfricaChâu Phi || 10
|-
| [[Họ ngôn ngữ Songhay]] || AfricaChâu Phi || 10
|-
| [[Họ ngôn ngữ Surmic]] || AfricaChâu Phi || 10
|-
| [[Họ ngôn ngữ Chocoan]] || Nam Mỹ || 9
| [[Họ ngôn ngữ Mailuan]] || Papunesia || 8
|-
| [[Họ ngôn ngữ Narrow Talodi]] || AfricaChâu Phi || 8
|-
| [[Họ ngôn ngữ Tuu]] || AfricaChâu Phi || 8
|-
| [[Họ ngôn ngữ Bosavi]] || Papunesia || 7
|-
| [[Họ ngôn ngữ Daju]] || AfricaChâu Phi || 7
|-
| [[Họ ngôn ngữ Huitoto]] || Nam Mỹ || 7
| [[Họ ngôn ngữ Goilalan]] || Papunesia || 6
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kadugli-Krongo]] || AfricaChâu Phi || 6
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Kartvelia]] || Eurasia || 6
| [[Họ ngôn ngữ Kiwaian]] || Papunesia || 6
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kxa]] || AfricaChâu Phi || 6
|-
| [[Họ ngôn ngữ Left May]] || Papunesia || 6
| [[Họ ngôn ngữ Sahaptian]] || Bắc Mỹ || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ South Omotic]] || AfricaChâu Phi || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ Tirio]] || Papunesia || 5
| [[Họ ngôn ngữ Chonan]] || Nam Mỹ || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Eastern Jebel]] || AfricaChâu Phi || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Eastern Trans-Fly]] || Papunesia || 4
| [[Họ ngôn ngữ Kamakanan]] || Nam Mỹ || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Koman]] || AfricaChâu Phi || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Maiduan]] || Bắc Mỹ || 4
| [[Họ ngôn ngữ Maningrida]] || Australia || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Mao]] || AfricaChâu Phi || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nadahup]] || Nam Mỹ || 4
| [[Họ ngôn ngữ Suki-Gogodala]] || Papunesia || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Tama]] || AfricaChâu Phi || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Tangkic]] || Australia || 4
| [[Họ ngôn ngữ Charruan]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Dizoid]] || AfricaChâu Phi || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ East Bird's Head]] || Papunesia || 3
| [[Họ ngôn ngữ Kalapuyan]] || Bắc Mỹ || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Katla-Tima]] || AfricaChâu Phi || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kawesqar]] || Nam Mỹ || 3
| [[Họ ngôn ngữ Kolopom]] || Papunesia || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kuliak]] || AfricaChâu Phi || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kwalean]] || Papunesia || 3
| [[Họ ngôn ngữ Etrusco-Rhaeto]] || Eurasia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Furan]] || AfricaChâu Phi || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Garrwan]] || Australia || 2
| [[Họ ngôn ngữ Triều Tiên]] || Eurasia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kresh-Aja]] || AfricaChâu Phi || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kwomtari]] || Papunesia || 2
| [[Họ ngôn ngữ Northern Daly]] || Australia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nyimang]] || AfricaChâu Phi || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Pahoturi]] || Papunesia || 2
| [[Họ ngôn ngữ Piawi]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Rashad]] || AfricaChâu Phi || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Senagi]] || Papunesia || 2
| [[Họ ngôn ngữ Teberan]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Temein]] || AfricaChâu Phi || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Tequistlatecan]] || Bắc Mỹ || 2
| [[Tiếng Banaro|Banaro]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Bangime|Bangime]] || AfricaChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Basque|Basque]] || Eurasia || 1
| [[Tiếng Beothuk|Beothuk]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Berta|Berta]] || AfricaChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Betoi|Betoi]] || Nam Mỹ || 1
| [[Tiếng Bilua|Bilua]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Birri|Birri]] || AfricaChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Bogaya|Bogaya]] || Papunesia || 1
| [[Tiếng Guató|Guató]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Gule|Gule]] || AfricaChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Gumuz|Gumuz]] || AfricaChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Guriaso|Guriaso]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Hadza|Hadza]] || AfricaChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Hattic|Hattic]] || Eurasia || 1
| [[Tiếng Itonama|Itonama]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Jalaa|Jalaa]] || AfricaChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Jirajaran|Jirajaran]] || Nam Mỹ || 1
| [[Tiếng Kosadle|Kosadle]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kujarge|Kujarge]] || AfricaChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Kunama|Kunama]] || AfricaChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Kungarakany|Kungarakany]] || Australia || 1
| [[Tiếng Kwaza|Kwaza]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Laal|Laal]] || AfricaChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Lafofa|Lafofa]] || AfricaChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Laragia|Laragia]] || Australia || 1
| [[Tiếng Maybrat|Maybrat]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Meroitic|Meroitic]] || AfricaChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Mimi-Gaudefroy|Mimi-Gaudefroy]] || AfricaChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Minkin|Minkin]] || Australia || 1
| [[Tiếng Mure|Mure]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Nara|Nara]] || AfricaChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Natchez|Natchez]] || Bắc Mỹ || 1
| [[Tiếng Omurano|Omurano]] || Nam Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Ongota|Ongota]] || AfricaChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Oti|Oti]] || Nam Mỹ || 1
| [[Tiếng Salinan|Salinan]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Sandawe|Sandawe]] || AfricaChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Sapé|Sapé]] || Nam Mỹ || 1
| [[Tiếng Seri|Seri]] || Bắc Mỹ || 1
|-
| [[Tiếng Shabo|Shabo]] || AfricaChâu Phi || 1
|-
| [[Tiếng Shom Peng|Shom Peng]] || Eurasia || 1