Khác biệt giữa các bản “2082”

→‎Tham khảo: AlphamaEditor, Executed time: 00:00:04.8762789
(Trang mới: “'''Năm 2082'''. Trong lịch Gregory, nó sẽ là năm thứ 2082 của Công nguyên hay của Anno Domini; năm thứ 82 của thiên niên kỷ thứ 3 v…”)
 
(→‎Tham khảo: AlphamaEditor, Executed time: 00:00:04.8762789)
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
{{Year nav|2082}}{{năm trong lịch khác}}{{sơ khai}}