Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Thông tin quốc gia |
Tên chính = Cộng hoà KyrgyzstanCưrơgưxtan
| Tên bản địa 1 = Кыргыз Республикасы {{ky icon}}
| Tên bản địa 2 = Kyrgyz Respublikasy {{ky icon}}