Khác biệt giữa các bản “HTML”

n
Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Giao tiếp kỹ thuật bằng Truyền thông kỹ thuật
n (Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Chuẩn W3C bằng Tiêu chuẩn của W3C)
n (Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Giao tiếp kỹ thuật bằng Truyền thông kỹ thuật)
[[Thể loại:Ngôn ngữ đánh dấu]]
[[Thể loại:SGML]]
[[Thể loại:GiaoTruyền tiếpthông kỹ thuật]]
[[Thể loại:Tiêu chuẩn của W3C]]