Khác biệt giữa các bản “Outey”

không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{chú thích trong bài}}
 
'''Outey''' ([[1577]]- [[1642]]) là nhiếp chính vương của Chân Lạp từ [[1627]] đến [[1642]]'','' có tước hiệu là ''Udayaraja'' và ''Paramaraja''.