Khác biệt giữa các bản “Chụp cộng hưởng từ Dotarem”

n
Bác sĩ Nguyễn Minh Đức đã đổi Chụp cộng hưởng từ Gadovist thành Chụp cộng hưởng từ Dotarem: Điều chỉnh lại dược chất phù hợp vì Gadovist thiếu các yếu tố dược động học
n (Bác sĩ Nguyễn Minh Đức đã đổi Chụp cộng hưởng từ Gadovist thành Chụp cộng hưởng từ Dotarem: Điều chỉnh lại dược chất phù hợp vì Gadovist thiếu các yếu tố dược động học)
213

lần sửa đổi