Khác biệt giữa các bản “Outey”

Thêm nguồn tham khảo.
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Thêm nguồn tham khảo.)
{{chú thích trong bài}}
 
'''Outey''' ([[1577]]- [[1642]]) là nhiếp chính vương của Chân Lạp từ [[1627]] đến [[1642]]'','' có tước hiệu là ''Udayaraja'' và ''Paramaraja''.
 
* Ang Em (1636-1658), có con là [[Ang Nan]] sau cũng làm vua.
* Công chúa Ang Lei, sau lấy [[Chey Chettha IV]]
 
== Tham khảo ==
* Bernard Philippe Groslier avec la collaboration de C.R. Boxer ''Angkor et le Cambodge au XVIe siècle d'après les sources portugaises et espagnoles'', <abbr>p.</abbr> 26 Tableau III « Succession d'Ang Chan » P.U.F (Paris) 1958;
* ''Chroniques Royales du Cambodge de 1594 à 1677''. École française d'Extrême Orient. Paris 1981 <small>(<nowiki>ISBN 2855395372</nowiki>)</small>
* Achille Dauphin-Meunier ''Histoire du Cambodge'' Presses universitaires de France, Paris 1968 Que sais-je ? n° 916.
[[Thể loại:Sinh 1577]]
[[Thể loại:Vua Campuchia]]