Khác biệt giữa các bản “Đại học Bách khoa Virginia”

==Xếp hạng==
Trong Báo cáo của U.S. News & World {{'}}s ''Các trường đại học tốt nhất năm 2016'', Virginia Tech xếp hạng 70 trong các trường đại học cấp quốc gia và hạng 26 trong các trường đại học công của Hoa Kỳ.<ref>{{Cite journal|title = 2015 Best Colleges|journal = U.S. News & World Report|url = http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/virginia-polytechnic-institute-and-state-university-233921/overall-rankings|accessdate = Sep 15, 2014}}</ref>
Virginia Tech là một trong ba trường đại học công lập của tiểu bang Virginia được xếp hạng trong top 26, với Đại học Tổng hợp Virginia xếp hạng 2 cùng với [[Đại học Tổng hợp California tại Los Angeles]], và [[Đại học Willian & Mary|Đại học William & Mary]] xếp thứ 6. Ngoài tiểu bang [[California]], [[Virginia]] là bang duy nhất có 3 trường trở lên nằm trong tốp 26 trường đại học công lập tốt nhất Hoa Kỳ.<ref>{{Cite journal
| title = Virginia Tech breaks into Top 25 best public universities for undergraduates
| journal = Virginia Tech News and Information
217

lần sửa đổi