Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
→‎'''''Phương trình chính tắc đường Ellipse:''''': sửa chính tả 3, replaced: , → , using AWB
MF<sub>1</sub> = a + <math>\frac{cx}{a}</math> và MF<sub>2</sub> = a - <math>\frac{cx}{a}</math>.
 
Các đoạn thẳng MF<sub>1</sub> , MF<sub>2</sub> được gọi là bán kính qua tiêu của điểm M.
 
Bây giờ ta lập phương trình của elip (E) đối với hệ trục tọa độ đã chọn như trên.