Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thu nhập quốc dân”

n
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Nó bao gồm tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ tạo ra trong quốc gia (chính là [[Tổng sản phẩm nội địa]] - GDP), cộng với thu nhập nhận được từ bên ngoài (chủ yếu là lãi vay và cổ tức), trừ đi những khoản tương tự phải trả ra bên ngoài.
 
ChỉThu sốnhập GNIquốc dan bao gồm: chi tiêu dùng cá nhân, tổng đầu tư của dân cư, chi tiêu dùng của chính phủ, thu nhập thuần từ tài sản ở nước ngoài (sau khi các thuế), và tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu và trừ đi hai khoản: tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu và [[thuế gián thu]].
 
GNIThu nhập quốc dân tương tự như [[Tổng sản lượng quốc gia]] – GNP, chỉ khác biệt ở chỗ GNP không trừ đi thếthuế gián thu.
 
Ví dụ, lợi nhuận của một công ty Mỹ hoạt động tại Anh sẽ được tính vào GNI của Mỹ và GDP của Anh, không tính vào GNI của Anh hay GDP của Mỹ.
 
[[Category:Chỉ số kinh tế]]
 
[[Category:Chỉ số kinh tế]]
 
 
[[da:Bruttonationalindkomst]]