Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Oman”

n (→‎top: update rank FIFA, replaced: (2.2016) → (3.2016))
==Cầu thủ==
===Đội hình hiện tại===
* '''2326 cầu thủ dưới đây được triệu tập tham dự''': vòng loại [[World Cup 2018]]
* '''Ngày thi đấu:''' 1724 tháng 113, 20152016
* '''Đối thủ:''' {{fb|TKMGUM}}
* ''Số liệu thống kê tính đến ngày 13 tháng 11, 2015 sau trận gặp {{fb|NZL}}.''
{{nat fs g start|background=#FF0000|color=white}}
{{nat fs break|background=#FF0000}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=[[Mohammed Al-Musalami]]|age={{Birth date and age|1990|4|27|df=y}}|caps=49|goals=2|club=[[Fanja SC|Fanja]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=[[Jaber Al-Owaisi]]|age={{Birth date and age|1989|11|4|df=y}}|caps=29|goals=3|club=[[Muscat Club|Muscat]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=[[Mohammed Al-Balushi]]|age={{Birth date and age|1989|8|27|df=y}}|caps=54|goals=1|club=[[Al-Suwaiq Club|Al-Suwaiq]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=11|pos=DF|name=[[Saad Al-Mukhaini]]|age={{Birth date and age|1987|9|6|df=y}}|caps=79|goals=1|club=[[Al-Oruba SC|Al-Oruba]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name=[[Abdul Salam Al-Mukhaini]]|age={{Birth date and age|1988|4|7|df=y}}|caps=53|goals=1|club=[[Al-Oruba SC|Al-Oruba]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=[[Ali SalimAhmed Al-NaharMukhaini]]|age={{Birth date and age|19921985|85|212|df=y}}|caps=254|goals=0|club=[[DhofarAl-Oruba S.C.S.C.SC|DhofarAl-Oruba]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=16|pos=DF|name=[[AzanBasil Al-BalushiRawahi]]|age={{Birth date and age|19901993|59|525|df=y}}|caps=4|goals=0|club=[[Al-NasrFanja S.C.S.C.SC|Al-NasrFanja]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=17|pos=DF|name=[[AliMohammed Al-BusaidiRawahi]]|age={{Birth date and age|19911993|14|2126|df=y}}|caps=260|goals=10|club=[[Al-Nahda Club|Al-Nahda]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=20|pos=FWDF|name=[[AmadKhalid Al-HosniYaqoubi]]|age={{Birth date and age|19841985|73|181|df=y}}|caps=1200|goals=370|club=[[Fanja SC|Fanja]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=[[JaberMohammed Al-OwaisiAmri]]|age={{Birth date and age|19891985|113|41|df=y}}|caps=290|goals=30|club=[[Muscat Club|Muscat]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs break|background=#FF0000}}
{{nat fs g player|no=4|pos=MF|name=[[Ali Al-Jabri]]|age={{Birth date and age|1990|1|29|df=y}}|caps=38|goals=0|club=[[Fanja SC|Fanja]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=6|pos=MF|name=[[Raed Ibrahim Saleh]]|age={{Birth date and age|1992|6|9|df=y}}|caps=57|goals=3|club=[[Fanja SC|Fanja]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=712|pos=MF|name=[[MohammedAhmed Mubarak Al-SiyabiMahaijri]]|age={{Birth date and age|19881985|122|2123|df=y}}|caps=25131|goals=314|club=[[Al-NahdaMuaither ClubSC|Al-NahdaMuaither]]|clubnat=OMAQAT}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=[[Eid Al-Farsi]]|age={{Birth date and age|1987|1|31|df=y}}|caps=62|goals=5|club=[[Al-Raed]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=12|pos=MF|name=[[Ahmed Mubarak Al-Mahaijri]]|age={{Birth date and age|1985|2|23|df=y}}|caps=130|goals=14|club=[[Muaither SC|Muaither]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=[[Mohsin Al-Khaldi]]|age={{Birth date and age|1992|1|1|df=y}}|caps=11|goals=0|club=[[Saham Club|Saham]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs rg player|no=|pos=MF|name=[[Hussain Al-Hadhri]]|age={{Birth date and age|1990|5|21|df=y}}|caps=43|goals=4|club=[[Dhofar S.C.S.C.|Dhofar]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|BHR}}, 30 tháng 5, 2015}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DFMF|name=[[MohammedYaseen Al-BalushiSheyadi]]|age={{Birth date and age|19891994|82|275|df=y}}|caps=542|goals=10|club=[[Al-Suwaiq Club|Al-Suwaiq]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Harib Al-Saadi]]|age={{Birth date and age|1990|2|1|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-Suwaiq Club|Al-Suwaiq]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Omar Al-Malki]]|age={{Birth date and age|1994|1|4|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-Seeb Club|Al-Seeb]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Salah Al-Yahyai]]|age={{Birth date and age|1994|1|4|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-Seeb Club|Al-Seeb]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Jameel Al-Yahmadi]]|age={{Birth date and age|1994|1|4|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-Shabab Club (Oman)|Al-Shabab]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Mohammed Al-Habsi]]|age={{Birth date and age|1994|1|4|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Muscat Club|Muscat]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs break|background=#FF0000}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=[[Abdulaziz Al-Muqbali]]|age={{Birth date and age|1989|4|23|df=y}}|caps=53|goals=17|club=[[Fanja SC|Fanja]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=[[Qasim Said]]|age={{Birth date and age|1989|4|20|df=y}}|caps=7071|goals=11|club=[[Dhofar S.C.S.C.|Dhofar]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=19|pos=FW|name=[[Saud Al-Farsi]]|age={{Birth date and age|1993|12|21|df=y}}|caps=7|goals=0|club=[[Sur SC|Sur]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=20|pos=FW|name=[[Amad Al-Hosni]]|age={{Birth date and age|1984|7|18|df=y}}|caps=120|goals=37|club=[[Fanja SC|Fanja]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=23|pos=FW|name=[[Said Obaid Al-Abdul Salam]]|age={{Birth date and age|1985|4|1|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-Khabourah SC|Al-Khabourah]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=28|pos=FWMF|name=[[MohammedMohsin Al-Ghassani]]|age={{Birth date and age|19851990|42|1|df=y}}|caps=160|goals=10|club=[[Al-MusannahSuwaiq SCClub|Al-MusannahSuwaiq]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs end|background=#FF0000}}
 
{{nat fs break|background=#FF0000}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Hassan Mudhafar Al-Gheilani]] <sup>RET</sup>|age={{Birth date and age|1980|6|26|df=y}}|caps=119|goals=6|club=[[Al-Oruba SC|Al-Oruba]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|ALG}}, 30 tháng 3, 2015}}
{{nat fs gr player|no=11|pos=DF|name=[[Saad Al-Mukhaini]]|age={{Birth date and age|1987|9|6|df=y}}|caps=79|goals=1|club=[[Al-Oruba SC|Al-Oruba]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|TKM}}, 17 tháng 11, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=MFDF|name=[[Mohammed Al-NajashiBalushi]]|age={{Birth date and age|19931989|78|1627|df=y}}|caps=054|goals=01|club=[[SurAl-Suwaiq SCClub|SurAl-Suwaiq]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|BHRTKM}}, 3017 tháng 511, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=MFDF|name=[[AhmedJaber Al-SiyabiOwaisi]]|age={{Birth date and age|19931989|711|164|df=y}}|caps=329|goals=03|club=[[Al-NasrMuscat S.C.S.C.Club|Al-NasrMuscat]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|BHRTKM}}, 3017 tháng 511, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Ali Al-Busaidi]]|age={{Birth date and age|1991|1|21|df=y}}|caps=26|goals=1|club=[[Al-Nahda Club|Al-Nahda]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|TKM}}, 17 tháng 11, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Ali Salim Al-Nahar]]|age={{Birth date and age|1992|8|21|df=y}}|caps=25|goals=0|club=[[Dhofar S.C.S.C.|Dhofar]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|TKM}}, 17 tháng 11, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Fahad Al-Jalabubi]]|age={{Birth date and age|1990|8|14|df=y}}|caps=18|goals=0|club=[[Al-Suwaiq Club|Al-Suwaiq]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|IND}}, 11 tháng 6, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Nasser Al-Shimli]]|age={{Birth date and age|1989|2|15|df=y}}|caps=11|goals=0|club=[[Al-Nasr S.C.S.C.|Al-Nasr]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|IND}}, 11 tháng 6, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Basim Al-Rajaibi]]|age={{Birth date and age|1992|4|13|df=y}}|caps=5|goals=0|club=[[Dhofar S.C.S.C.|Dhofar]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|IND}}, 13 tháng 10, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[AhmedAzan Al-MukhainiBalushi]]|age={{Birth date and age|19851990|5|25|df=y}}|caps=4|goals=0|club=[[Al-OrubaNasr SCS.C.S.C.|Al-OrubaNasr]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|INDTKM}}, 1117 tháng 611, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Amer Said Al-Shatri]]|age={{Birth date and age|1990|4|5|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[Dhofar S.C.S.C.|Dhofar]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|KUW}}, 17 tháng 1, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Mohannad Al-Hasani]]|age={{Birth date and age|1993|2|10|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-Oruba SC|Al-Oruba]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|YEM}}, 28 tháng 8, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Fahad Nasib Bamasila]]|age={{Birth date and age|1986|7|8|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-Nasr S.C.S.C.|Al-Nasr]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|IND}}, 11 tháng 6, 2015}}
{{nat fs break|background=#FF0000}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Hussain Al-Hadhri]]|age={{Birth date and age|1990|5|21|df=y}}|caps=43|goals=4|club=[[Dhofar S.C.S.C.|Dhofar]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|BHR}}, 30 tháng 5, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Ahmed Al-Siyabi]]|age={{Birth date and age|1993|7|16|df=y}}|caps=3|goals=0|club=[[Al-Nasr S.C.S.C.|Al-Nasr]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|BHR}}, 30 tháng 5, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Mohammed Al-Najashi]]|age={{Birth date and age|1993|7|16|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Sur SC|Sur]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|BHR}}, 30 tháng 5, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Hani Al-Dhabit]]|age={{Birth date and age|1979|10|15|df=y}}|caps=85|goals=46|club=[[Dhofar S.C.S.C.|Dhofar]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|UAE}}, 25 tháng 11, 2014}}
{{nat fs gr player|no=8|pos=MF|name=[[Eid Al-Farsi]]|age={{Birth date and age|1987|1|31|df=y}}|caps=62|goals=5|club=[[Al-Raed]]|clubnat=KSA|latest=v. {{fb|TKM}}, 17 tháng 11, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Juma Darwish Al-Mashari]]|age={{Birth date and age|1984|9|29|df=y}}|caps=37|goals=2|club=[[Al-Nasr S.C.S.C.|Al-Nasr]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|UAE}}, 25 tháng 11, 2014}}
{{nat fs gr player|no=12|pos=MF|name=[[Ahmed MubarakMohammed Al-MahaijriSiyabi]]|age={{Birth date and age|19851988|212|2321|df=y}}|caps=13025|goals=143|club=[[MuaitherAl-Nahda SCClub|MuaitherAl-Nahda]]|clubnat=QATOMA|latest=v. {{fb|TKM}}, 17 tháng 11, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Mohammed Al-Mashari]]|age={{Birth date and age|1990|12|4|df=y}}|caps=13|goals=0|club=[[Fanja SC|Fanja]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|IND}}, 13 tháng 10, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[YaseenAhmed Al-SheyadiSiyabi]]|age={{Birth date and age|19941993|27|516|df=y}}|caps=23|goals=0|club=[[Al-SuwaiqNasr ClubS.C.S.C.|Al-SuwaiqNasr]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|NZLBHR}}, 1330 tháng 115, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Mohammed Al-Najashi]]|age={{Birth date and age|1993|7|16|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Sur SC|Sur]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|BHR}}, 30 tháng 5, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Juma Al-Jamai]]|age={{Birth date and age|1988|12|21|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-Nasr S.C.S.C.|Al-Nasr]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|IRN}}, 8 tháng 10, 2015}}
{{nat fs break|background=#FF0000}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Abdul RahmanAmad Al-GhassaniHosni]]|age={{Birth date and age|19901984|7|818|df=y}}|caps=1120|goals=037|club=[[Fanja SC|Fanja]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|INDTKM}}, 1117 tháng 611, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Yaqoob Al-Qasmi]]|age={{Birth date and age|1985|9|4|df=y}}|caps=38|goals=5|club=[[Saham Club|Saham]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|ALG}}, 30 tháng 3, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Mohammed Al-Ghassani]]|age={{Birth date and age|1985|4|1|df=y}}|caps=17|goals=2|club=[[Al-Musannah SC|Al-Musannah]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|TKM}}, 17 tháng 11, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Said Al-Ruzaiqi]]|age={{Birth date and age|1986|12|12|df=y}}|caps=9|goals=3|club=[[Al-Nahda Club|Al-Nahda]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|GUM}}, 8 tháng 9, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Waleed Al-Saadi]]|age={{Birth date and age|1995|2|19|df=y}}|caps=8|goals=1|club=[[Al-Musannah SC|Al-Musannah]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|ALG}}, 30 tháng 3, 2015}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Sami Al-Hasani]]|age={{Birth date and age|1992|1|29|df=y}}|caps=5|goals=1|club=[[Sur SC|Sur]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|CRC}}, 10 tháng 10, 2014}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[SaidAbdul Rahman Al-RuzaiqiGhassani]]|age={{Birth date and age|19861990|127|128|df=y}}|caps=91|goals=30|club=[[Al-NahdaFanja ClubSC|Al-NahdaFanja]]|clubnat=OMA|latest=v. {{fb|GUMIND}}, 811 tháng 96, 2015}}
{{nat fs end|background=#FF0000}}
<sup>RET</sup>: Đã chia tay đội tuyển quốc gia.
Người dùng vô danh