Khác biệt giữa các bản “VTV7”

VTV7
(VTV7)
(VTV7)
* Cuốn sách của tôi(22h30-22h45)
* Trường học mở A0(23h-24h)
* [[Bố ơi! Mình đi đâu thế? (phiên bản Việt Nam)|Bố ơi! Mình đi đâu thế]] (phát lại mùa 1)
* Khám phá khoa học: Những thí nghiệm khổng lồ (20h)
* Bay lên những giấc mơ (20h30-21h hàng ngày)
Người dùng vô danh