Khác biệt giữa các bản “VTV2”

VTV2
(VTV2)
(VTV2)
 
VTV2 bao gồm các chương trình chính như sau:
*[[Dạy ngoại ngữ trên truyền hình]]
*[[Chuyển động 24h]]
*Phim khoa học
*Theo dòng lịch sử
*Tạp chí Du lịch
*[[Thời sự 22h00|Thời sự dành cho người khiếm thính]] (22h00)
*[[Thể thao 24/7]] (22h45)
*Bếp Việt
Người dùng vô danh