Khác biệt giữa các bản “Đàng Thánh Giá”

n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:12.4689328)
 
==Xem thêm==
* [[Via Dolorosa]]: Di tích''Con đường khổ nạn'' là một con đường được đặt tên theo những chặng đường khổ nạn của [[Chúa Giêsu]] tại [[Thành cổ Jerusalem]], mô tả con đường mà Chúa Giêsu đã đi.
* [[Via Dolorosa]]
 
==Tham khảo==