Khác biệt giữa các bản “2078”

không có tóm lược sửa đổi
(→‎Tham khảo: AlphamaEditor, Executed time: 00:00:04.6952686)
{{thiếu nguồn gốc}}
{{Sự kiện theo tháng|2078}}
{{yearbox|
|in? =|cp = 20|c = 21|cf = 22|mp = 2|m = 3|mf = 4|yp1 = 2075|yp2 = 2076|yp3 = 2077|year = 2078|ya1 = 2079|ya2 = 2080|ya3 = 2081|dp3 = 2040|dp2 = 2050|dp1 = 2060|d = 2070|da = 0|dn1 = 2080|dn2 = 2090|dn3 = 2100}}
{{năm trong lịch khác}}
'''Năm 2078'''. Trong lịch Gregory, nó sẽ là năm thứ 2078 của Công nguyên hay của Anno Domini; năm thứ 78 của thiên niên kỷ thứ 3 và của thế kỷ 21; và năm thứ chín của thập niên 2070.
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
{{Year nav|2078}}{{năm trong lịch khác}}{{sơ khai}}
4.380

lần sửa đổi