Khác biệt giữa các bản “Nghiêm Toản”

không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
{{dnb}}
'''Nghiêm Toản''' (1907 - 1975) là một nhà giáo, giáo sư văn học từng giảng dạy ở các trường Trung học Gia Long, Trung học Văn Lang, [[Đại học Văn khoa Sài Gòn]][[Đại học Sư phạm Sài Gòn]]. Ông còn có bút danh là Hạo Nhiên.
 
== Tiểu sử ==
Nghiêm Toản sinh ngày 5 tháng 3 năm 1907 tại [[Nam Định]].
 
Thuở nhỏ, ông học trường Trung học Bảo hộ ở Nam Định, rồi tốt nghiệp [[Cao đẳng Sư phạm Đông Dương]], Hà Nội, vào năm 1930.
 
Khi còn đi học, giai đoạn 1929-1930, ông tham gia [[Việt Nam Quốc Dân đảng]]<ref name="Bài về Nghiêm Toản trên báo Người Lao động">{{chú thích web|author1=Trần Hữu Tá|url=http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/nghiem-toan-suot-doi-tu-hoc-20151117214907612.htm|publisher=Báo Người Lao động|accessdate=2016-03-26|ref=1}}</ref>, bị bắt giam ở [[Hỏa Lò]] rồi đày ra [[Côn Đảo]], sau đó được phóng thích. Trở về [[Hà Nội]], ông dạy học tư và nghiên cứu [[văn học Việt Nam]].
 
Sau năm 1945, ông dạy ở [[Đại học Văn khoa Hà Nội]], cộng tác với các nhà xuất bản Vĩnh Bảo, Sông Nhị, Minh Tân.
 
Từ năm 1954, ông làm giáo sư tại [[Đại học Văn khoa Sài Gòn]] chuyên ngành Việt Hán. Ông giữ chức Trưởng ban Việt Hán tại Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn nhiều năm.
 
Năm 1968, ông là một trong ba người dạy Đại học Văn khoa Sài Gòn không có văn bằng tiến sĩ được đề bạt vào ngạch giáo sư diễn giảng đại học.