Khác biệt giữa các bản “Nghiêm Toản”

Không thay đổi kích thước ,  5 năm trước
Thuở nhỏ, ông học trường Trung học Bảo hộ ở Nam Định, rồi tốt nghiệp [[Cao đẳng Sư phạm Đông Dương]], Hà Nội, vào năm 1930.
 
Khi còn đi học, giai đoạn 1929-1930, ông tham gia [[Việt Nam Quốc Dân đảngĐảng]]<ref name="Bài về Nghiêm Toản trên báo Người Lao động">{{chú thích web|author1=Trần Hữu Tá|title=Bài về Nghiêm Toản trên báo Người Lao động|url=http://nhttps://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:D%C3%B9ng_l%E1%BA%A1i_n%E1%BB%99i_dung_c%E1%BB%A7a_Wikipediald.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/nghiem-toan-suot-doi-tu-hoc-20151117214907612.htm|publisher=Báo Người Lao động|accessdate=2016-03-26|ref=1}}</ref>, bị bắt giam ở [[Hỏa Lò]] rồi đày ra [[Côn Đảo]], sau đó được phóng thích. Trở về [[Hà Nội]], ông dạy học tư và nghiên cứu [[văn học Việt Nam]].
 
Sau năm 1945, ông dạy ở [[Đại học Văn khoa Hà Nội]], cộng tác với các nhà xuất bản Vĩnh Bảo, Sông Nhị, Minh Tân.