Khác biệt giữa các bản “Nghiêm Toản”

không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
{{dnb}}
'''Nghiêm Toản''' (1907 - 1975) là một nhà giáo, giáo sư văn học từng giảng dạy ở các trường Trung học Gia Long, Trung học Văn Lang, [[Đại học Văn khoa Sài Gòn]] và [[Đại học Sư phạm Sài Gòn]]. Ông còn có bút danh là Hạo Nhiên.