Khác biệt giữa các bản “Nghiêm Toản”

Học trò ông sau này rất nhiều người trở thành các trí thức thành đạt có uy tín trong xã hội, như phó giáo sư, tiến sĩ [[Trần Hữu Tá]], bác sĩ [[Đỗ Hồng Ngọc]]...
 
Tên Nghiêm Toản được lấy đặt cho haimột con đường ở quận [[Tân Phú]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]] từ ngày 26 tháng 7 năm 2011<ref name="Bài về Nghiêm Toản trên báo Người Lao động"/>.
 
==Tác phẩm==