Khác biệt giữa các bản “2089”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Năm 2089'''. Trong lịch Gregory, nó sẽ là năm thứ 2089 của  Công nguyên hay của  Anno Domini; nă…”)
 
{{chú thích trong bài}}
{{yearbox|
|in? =|cp = 20|c = 21|cf = 22|mp = 2|m = 3|mf = 4|yp1 = 2086|yp2 = 2087|yp3 = 2088|year = 2089|ya1 = 2090|ya2 = 2091|ya3 = 2092|dp3 = 2050|dp2 = 2060|dp1 = 2070|d = 2080|da = 0|dn1 = 2090|dn2 = 2100|dn3 = 2110}}
{{năm trong lịch khác}}
'''Năm 2089'''. Trong [[lịch Gregory]], nó sẽ là năm thứ 2089 của [[Công nguyên | Công nguyên]] hay của [[Công nguyên | Anno Domini]]; năm thứ 89 của [[thiên niên kỷ]] thứ 3 và của [[thế kỷ 21]]; và năm cuối cùng của thập niên 2080.
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
{{Year nav|2089}}{{năm trong lịch khác}}{{sơ khai}}
4.380

lần sửa đổi