Khác biệt giữa các bản “2092”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Năm 2092'''. Trong lịch Gregory, nó sẽ là năm thứ 2092 của  Công nguyên hay của  Anno Domini; nă…”)
 
{{chú thích trong bài}}
{{yearbox|
|in? =|cp = 20|c = 21|cf = 22|mp = 2|m = 3|mf = 4|yp1 = 2089|yp2 = 2090|yp3 = 2091|year = 2092|ya1 = 2093|ya2 = 2094|ya3 = 2095|dp3 = 2060|dp2 = 2070|dp1 = 2080|d = 2090|da = 0|dn1 = 2100|dn2 = 2110|dn3 = 2120}}
{{năm trong lịch khác}}
'''Năm 2092'''. Trong [[lịch Gregory]], nó sẽ là năm thứ 2092 của [[Công nguyên | Công nguyên]] hay của [[Công nguyên | Anno Domini]]; năm thứ 92 của [[thiên niên kỷ]] thứ 3 và của [[thế kỷ 21]]; và năm thứ ba của thập niên 2090.
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
{{Year nav|2092}}{{năm trong lịch khác}}{{sơ khai}}
4.380

lần sửa đổi