Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Đề nghị cho ý kiến”

nKhông có tóm lược sửa đổi
 
== Các đề nghị hiện hành ==
===Thay đổi hai thuật ngữ "Liên kết" và "Tiêu bản"===
 
Xin mời đóng góp ý kiến tại:
 
[[/Thay đổi hai thuật ngữ "Liên kết" và "Tiêu bản"]]
 
===Chữ ''thằng'' trên wiki===