Khác biệt giữa các bản “Stanton, California”

{{Infobox settlement
|name = Stanton, California
|settlement_type = [[City (California)|City]]
|image_skyline =
|imagesize =
|image_caption =
|image_seal = Stanton Seal.jpg
|image_blank_emblem = Stanton, California city logo.png
|blank_emblem_size =
|image_map = Orange_County_California_Incorporated_and_Unincorporated_areas_Stanton_Highlighted.svg
|mapsize = 250x200px
|map_caption = Location of Stanton within [[Orange County, California]].
|image_map1 =
|mapsize1 =
|map_caption1 =
| pushpin_map = USA
| pushpin_map_caption = Location in the United States
|subdivision_type = [[List of sovereign states|Country]]
|subdivision_name = {{USA}}
|subdivision_type1 = [[U.S. state|State]]
|subdivision_name1 = {{flag|California}}
|subdivision_type2 = [[List of counties in California|County]]
|subdivision_name2 = [[Orange County, California|Orange]]
|government_type =
|leader_title = [[Mayor]]
|leader_name = Brian Donahue<ref>{{Cite web
| url = http://www.ci.stanton.ca.us/Council-Commissions/City-Council
| title = City Council
| publisher = City of Stanton
| accessdate = December 10, 2014}}</ref>
|leader_title1 = [[City manager]]
|leader_name1 = James A. Box<ref>{{Cite web
| url = http://www.ci.stanton.ca.us/Departments/Administration
| title = Departments : Administration
| publisher = City of Stanton
| accessdate = April 15, 2015}}</ref>
|leader_title2 = [[City Clerk]]
|leader_name2 = Patricia Vazquez
|established_title = [[Municipal corporation|Incorporated]]
|established_date = June 4, 1956<ref>{{Cite web
| url = http://www.calafco.org/docs/Cities_by_incorp_date.doc
| title = California Cities by Incorporation Date
| format = Word
| publisher = California Association of [[Local Agency Formation Commission]]s
| accessdate = August 25, 2014}}</ref>
<!-- Area------------------>
|area_magnitude =
| unit_pref =US
| area_footnotes = <ref>{{Cite US Gazetteer|2010|places|CA}}</ref>
| area_total_sq_mi = 3.150
| area_land_sq_mi = 3.150
| area_water_sq_mi = 0
| area_total_km2 = 8.158
| area_land_km2 = 8.158
| area_water_km2 = 0
| area_water_percent = 0
<!-- Elevation ------------>
|elevation_footnotes = <ref>{{Cite GNIS|1661501|Stanton|accessdate=April 15, 2015}}</ref>
|elevation_ft = 66
|elevation_m = 20
 
|coordinates_display = inline,title
|coordinates_type = region:US_type:city
|latd = 33 |latm = 48 |lats = 9 |latNS = N
|longd = 117 |longm = 59 |longs = 40 |longEW = W
<!-- Population ----------->
|population_as_of = [[2010 United States Census|April 1, 2010]]
|population_footnotes = <ref name=quif>{{Cite web|url=http://quickfacts.census.gov/qfd/states/06/0673962.html|title=Stanton (city) QuickFacts|publisher=[[United States Census Bureau]]|accessdate=April 29, 2015}}</ref>
|population_total = 38186
|pop_est_as_of = 2013
|pop_est_footnotes = <ref name=quif/>
|population_est = 38623
|population_density_km2 = auto
 
|timezone = [[Pacific Time Zone|PST]]
|utc_offset = -8
|timezone_DST = PDT
|utc_offset_DST = -7
|latitude = 33°48'09" N
|longitude = 117°59'40" W
|postal_code_type = [[ZIP code]]
|postal_code = 90680
|area_code_type = [[North American Numbering Plan|Area code]]
|area_code = [[Area code 714|714]]
|blank_name = [[Federal Information Processing Standard|FIPS code]]
|blank_info = {{FIPS|06|73962}}
|blank1_name = [[Geographic Names Information System|GNIS]] feature ID
|blank1_info = {{GNIS 4|1661501}}
|website = {{URL|www.ci.stanton.ca.us}}
}}
[[File:Downtown Stanton, California, 1913.jpg|thumb|right|Downtown Stanton, 1913]]
'''Stanton, California''' là một thành phố ở [[Quận Cam, California|quận Cam]], [[tiểu bang Hoa Kỳ|tiểu bang]] [[California]], [[Hoa Kỳ]]. Thành phố có diện tích 8,158km2.
Stanton nằm ở phía tây quận Cam, California. Dân số là 38.186 tại điều tra dân số năm 2010, tăng từ 37.403 vào điều tra dân số năm 2000. Thành phố được thành lập vào năm 1956 và hoạt động theo hình thức chính quyền Hội đồng-quản lý, cung cấp đầy đủ các dịch vụ đô thị. Stanton giáp Cypress về phía tây, Anaheim ở phía bắc, và phía đông, và [[Garden Grove]], phía đông và phía nam.