Khác biệt giữa các bản “Hoàng Cao Khải”

 
==Tác phẩm==
Hoàng Cao Khải sáng tác cả bằng chữ Hán lẫn [[chữ Nôm]] trên nhiều lĩnh vực. Về lịch sử nổi bật có ''Việt sử yếu'', ''Việt Nam nhân thần giám'', ''Việt sử kinh'' bằng chữ Hán, sau được chính ông diễn nôm; ''Nam sử diễn âm'' bằng [[chữ Nôm]]. Các sáng tác của Hoàng Cao Khải thường lấy đề tài lịch sử như: ''Tây nam đắc bằng'' (Đi về hướng tây nam gặp được bạn) kể việc [[Gia Long]] gặp [[Pigneau de Behaine|Bá Đa Lộc]] nhờ cầu viện nước Pháp, ''Trung hiếu thần tiên'' nói về Hưng Đạo Vương và thời Trần, các truyện lịch sử mang tính giáo dục luân lý phong kiến như ''Gương sử Nam'', ''Làm con phải hiếu'', ''Đàn bà Việt Nam''...
 
Các sáng tác của Hoàng Cao Khải thường lấy đề tài [[lịch sử]] như:
*''Tây nam đắc bằng'' (Đi về hướng tây nam gặp được bạn) kể việc [[Gia Long]] gặp [[Pigneau de Behaine|Bá Đa Lộc]] nhờ cầu viện nước Pháp,
*''Trung hiếu thần tiên'' nói về [[Hưng Đạo Vương]] và thời Trần.
 
Ông cũng soạn các truyện lịch sử mang tính giáo dục [[luân lý]] phong kiến như ''Gương sử Nam'', ''Làm con phải hiếu'', ''Đàn bà Việt Nam''...
 
Ông cũng là soạn giả vở [[tuồng]] ''Gia Long phục quốc''.<ref>Hà Ngại. ''Tiếng tiêu đồng, hồi ký một vị quan triều Nguyễn''. TP HCM: NXB Trẻ, 2014. Tr 78.</ref>
 
==Đánh giá của người đương thời==