Khác biệt giữa các bản “Chữ Hán giản thể”

n (AlphamaEditor, Executed time: 00:00:11.5506607)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Loại chữ Hán giản thể này được tạo ra bằng cách giảm số nét viết của nhiều chữ Hán truyền thống. Nhiều chữ được đơn giản hóa bằng cách áp dụng các quy luật thông thường, ví dụ như cách bằng cách thay thế một số bộ bằng bộ khác gần (theo cách mà chữ Hán đã được sáng tạo ra, đặc biệt là chữ biểu thị âm và ý nghĩa). Nhiều chữ được đơn giản hóa không theo quy tắc và nhiều chữ được đơn giản hóa thì không đồng dạng với chữ truyền thống.
 
==ThamThachaom khảo==
{{tham khảo}}
 
==Liên kết ngoài==
*[http://www.khngai.com/chinese/tools/convert.php Chuyển đổi trực tuyến giữa hai loại chữ giản thể và phồn thể].
Người dùng vô danh