Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Tran Xuan Hoa”

 
Xin chào! Hiện loạt bản mẫu {{[[Bản mẫu:Chọn lọc|Chọn lọc]]}} và {{[[Bản mẫu:Bài viết tốt|Bài viết tốt]]}} tại nhiều bài có đường dẫn "'''bình chọn'''" bị đỏ hóa do bài đã được đổi tên khác so với thời điểm bình chọn/gắn biển (ví dụ như tại [[Thảo luận:Giải Grammy cho Trình diễn song ca hoặc nhóm nhạc giọng rock xuất sắc nhất|đây]]). Không biết bạn có thể sửa giúp bản mẫu này không? [[Thành viên:Damian Vo|Damian Vo]] ([[Thảo luận Thành viên:Damian Vo|thảo luận]]) 17:30, ngày 28 tháng 3 năm 2016 (UTC)
:Mình đã thêm vào {{tl|Chọn lọc 3}} một tham số để có thể dẫn liên kết đến trang bình chọn bài viết tốt (cách dùng mình đã mô tả tại trang tài liệu bản mẫu). Mình chỉ mới thấy một số trang dùng {{tlg|Chọn lọc 3|nolink=on}} cần bổ sung tham số như thế này, có trang nào dùng <nowiki>{{</nowiki>Chọn lọc}} và <nowiki>{{</nowiki>Bài viết tốt}} cần phải sửa không? [[Thành viên:Tran Xuan Hoa|Tran Xuan Hoa]] ([[Thảo luận Thành viên:Tran Xuan Hoa|thảo luận]]) 14:24, ngày 2 tháng 4 năm 2016 (UTC)