Khác biệt giữa các bản “Bậc độ lớn (số)”

không có tóm lược sửa đổi
== 10<sup>13</sup>==
{{sơ khai}}
 
== 10<sup>13</sup>==
Lũy thừa của 10
{| class="wikitable"
|-
| [[1000000000000 (số)|10<sup>12</sup>]] || 10<sup>13</sup> || [[10000000000000 (số)|10<sup>14</sup>]]
|}
'''Mười ngàn tỷ''' (10000000000000) là một [[số tự nhiên]] ngay sau 9999999999999 và ngay trước 10000000000001.
 
==Tham khảo==
<table border=1 style="float: right; border-collapse: collapse;">
{{sơ khai}}
<tr><td colspan=2>{{Số 1000000000000-1000000000000000}}
10000000000000
[[Phân tích nhân tử]]<math>2^{13} \cdot 5^{13}</math>
[[Số La Mã]]
Mã [[Unicode]] của số La Mã
[[Hệ nhị phân]]10010001100001001110011100101010000000000000
[[Hệ thập lục phân]]9184E72A000
 
== 10<sup>14</sup>==
 
Lũy thừa của 10
== 10<sup>14</sup>==
{| class="wikitable"
|-
| [[10000000000000 (số)|10<sup>13</sup>]] || 10<sup>14</sup> || [[100000000000000 (số)|10<sup>15</sup>]]
|}
'''Một trăm ngàn tỷ''' (100000000000000) là một [[số tự nhiên]] ngay sau 99999999999999 và ngay trước 100000000000001.
 
{{tham==Tham khảo}}==
<table border=1 style="float: right; border-collapse: collapse;">
{{sơ khai}}
<tr><td colspan=2>{{Số 1000000000000-1000000000000000}}
100000000000000
[[Phân tích nhân tử]]<math>2^{14} \cdot 5^{14}</math>
[[Số La Mã]]
Mã [[Unicode]] của số La Mã
[[Hệ nhị phân]]10110101111001100010000011110100100000000000000
[[Hệ thập lục phân]]5AF3107A4000
 
== 10<sup>15</sup>==
 
Lũy thừa của 10
== 10<sup>15</sup>==
{| class="wikitable"
|-
| [[100000000000000 (số)|10<sup>14</sup>]] || 10<sup>15</sup> || [[1000000000000000 (số)|10<sup>16</sup>]]
|}
'''Một triệu tỉ''' (1000000000000000) là một [[số tự nhiên]] đứng ngay sau [[999999999999999]] và đứng ngay trước [[1000000000000001]].
 
<table border=1 style="float: right; border-collapse: collapse;">
<tr><td colspan=2>{{Số 1000000000000-1000000000000000}}
1000000000000000
[[Phân tích nhân tử]]<math>2^{15} \cdot 5^{15}</math>
[[Số La Mã]]
Mã [[Unicode]] của số La Mã
[[Hệ nhị phân]]11100011010111111010100100110001101000000000000000
[[Hệ thập lục phân]]38D7EA4C68000
 
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
[[Thể loại:Bậc độ lớn]]
4.380

lần sửa đổi