Khác biệt giữa các bản “USS Yorktown (CV-5)”

font size, color
(font size, color)
|-
!style="color: white; height: 30px; background: navy;"| Mang cờ
!style="color: white; height: 30px; background: navy;"| {{flagicon|United States|1912}} <font color=white>[[Hải quân Hoa Kỳ]]</font>
|-
|Hạng tàu:
* [http://www.nationalgeographic.com/midway/ Tường thuật đặc biệt của National Geographic về việc khám phá chiếc ''Yorktown'' (CV-5) dưới đáy Thái Bình Dương]
* [http://www.hullnumber.com/CV-5 Danh sách thành viên chiếc CV-5 tại HullNumber.com]
 
 
 
{{Lớp tàu sân bay Yorktown}}
{{DEFAULTSORT:Yorktown (CV-5)}}
{{các chủ đề|Quân sự|Hàng hải|Mỹ}}
 
[[Thể loại:Tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ]]