Khác biệt giữa các bản “Hệ thống Westminster”

n
sửa chính tả 2, replaced: Thượng Viện → Thượng viện using AWB
n (đánh vần, replaced: qui trình → quy trình)
n (sửa chính tả 2, replaced: Thượng Viện → Thượng viện using AWB)
 
*Có một [[nguyên thủ quốc gia]] có quyền [[quyền hành pháp|hành pháp]] trên danh nghĩa hay lý thuyết, và có nhiều quyền bảo lưu khác, nhưng hằng ngày chỉ thực hiện chức năng của một vị thủ lĩnh quốc gia theo nghi thức. Nữ Hoàng [[Anh]], [[chủ tịch]] của các [[quốc gia]], hoặc thống sứ của các tiểu bang/tỉnh lỵ là những ví dụ điển hình.
 
*[[Người đứng đầu chính phủ]] (hay đứng đầu hành pháp) là [[thủ tướng]], hay bộ trưởng thứ nhất. Người này được vị đứng đầu nhà nước chính thức chỉ định. Trong thực tế, người đứng đầu nhà nước thường là vị chủ tịch của một chính đảng chiếm nhiều ghế nhất trong nghị viện.
 
*Cơ quan hành pháp trong thực tế thường gồm các thành viên trong [[cơ quan lập pháp|lập pháp]] và các thành viên hành pháp có thâm niên trong [[nội các chính phủ]] do thủ tướng lãnh đạo. Những thành viên này thực thi quyền hành pháp của mình nhân danh người có quyền hành pháp trên danh nghĩa.
*Có một [[nghị viện đối lập]] ([[hệ thống đa đảng]]);
 
*Có một cơ quan lập pháp được bầu ra, thường là [[lưỡng viện]], trong đó ít nhất một viện được bầu ra, mặc dầu một số hệ thống độc viện vẫn tồn tại; các thành viên lập pháp thường được bầu theo hạt theo thể thức [[đầu phiếu đa số tương đối]] (khác với hệ thống [[đại diện tỷ lệ|đại diện tỉ lệ]] phổ biến hơn).
 
*có một [[hạ viện|hạ nghị viện]] có quyền bãi nhiệm chính phủ bằng cách từ chối ngân sách, thông qua kiến nghị [[bất tín nhiệm]], và tiến tới một cuộc [[phổ thông đầu phiếu]] để chọn một chính phủ mới độc lập.
 
* một nghị viện có thể bị giải tán và được kêu gọi bầu cử bất cứ lúc nào.
 
* có đặc quyền cho phép cơ quan lập pháp thảo luận bất cứ đề tài nào mà không sợ phát sinh những phát biểu hay tài liệu có tính bêu xấu từ đó.
 
*văn bản các cuộc họp, thường được gọi là Hansard. Cơ quan lập pháp có khả năng hủy bỏ một số thảo luận trong những văn bản này.
 
*Bầu cử trực tiếp ([[Úc]])
*Được bầu thông qua chính quyền địa phương ([[Ấn Độ]])
*Có tính kế thừa (91 thành viên trong Thượng Việnviện Anh)
 
Ở Anh, hạ viện thật ra là bộ phận lập pháp, trong khi thượng viện thực thi quyền hiến định và hoạt động như một cơ quan tư vấn. Tuy nhiên, ở một số quốc gia dùng hệ thống này, thượng viện đôi khi thực hiện nhiều quyền hơn.