Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đạt-lai Lạt-ma”

 
== Danh sách các vị Đạt-lại Lạt-ma ==
# [[Căn-đôn Châu-ba]] (''Gendun DrubDrup'', དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་, 1391–1474)
# [[Căn-đôn Gia-mục-thố]] (''Gendun Gyatso'', དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་, 1475–1542)
# [[Toả-lãng Gia-mục-thố]] (''Sonam Gyatso'', བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་, 1543–1588)
# [[Vinh-đan Gia-mục-thố]] (''Yonten Gyatso'', ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་, 1589–1616)
# [[La-bốc-tạng Gia-mục-thố]] (''LosangNgawang Lobsang Gyatso'', ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་, 1617–1682)
# [[Thương-ương Gia-mục-thố]] (''JamyangTsangyang Gyatso'', ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་, 1683–1706)
# [[Cách-tang Gia-mục-thố]] (''KelsangKelzang Gyatso'', བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་, 1708–1757)
# [[Khương-bạch Gia-mục-thố]] (''JampelJamphel Gyatso'', འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་, 1758–1804)
# [[Long-đa Gia-mục-thố]] (''LungtogLungtok Gyatso'', ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་, 1806–1815)
# [[Sở-xưng Gia-mục-thố]] (''Tsultrim Gyatso'', ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་, 1816–1837)
# [[Khedrup Gyatso|Khải-châu Gia-mục-thố]] (''KedrubKhendrup Gyatso'', མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་, 1838–1856)
# [[Trinley Gyatso|Thành-liệt Gia-mục-thố]] (''TrinleTrinley Gyatso'', འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་, 1856–1875)
# [[Thubten Gyatso|Thổ-đan Gia-mục-thố]] (''TubtenThubten Gyatso'', ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་, 1876–1933)
# [[Tenzin Gyatso|Đăng-châu Gia-mục-thố]] (''Tenzin Gyatso'', བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་, 1935–nay)
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh