Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* [[Uông Chu Lưu]] - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
* [[Tô Lâm]] - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
* [[Lê Minh Trí]] - ChánhỦy ánviên TòaTrung ánương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
* [[Nguyễn Hòa Bình]] - Bí thư Trung ương Đảng, ViệnChánh trưởngán ViệnTòa Kiểm sátán Nhân dân Tối cao
* [[Lê Thành Long]] - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
* [[Nguyễn Thành Cung]] - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
570

lần sửa đổi