Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bài viết đầu tiên của bạn”

n
Đã đổi mức khóa cho “Wikipedia:Bài viết đầu tiên của bạn”: Trang quan trọng có nhiều người xem ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi th…
n (Trần Nguyễn Minh Huy đã đổi Trợ giúp:Bài viết đầu tiên của bạn thành Wikipedia:Bài viết đầu tiên của bạn qua đổi hướng: đây là trang thông tin, không phải trang hướng dẫn thao tác)
n (Đã đổi mức khóa cho “Wikipedia:Bài viết đầu tiên của bạn”: Trang quan trọng có nhiều người xem ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi th…)