Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:113.161.84.173”

Cho hỏi tại sao BQV gần đây lại phục hồi thông tin fact và xóa các thông tin có nguồn
(Cho hỏi tại sao BQV gần đây lại phục hồi thông tin fact và xóa các thông tin có nguồn)
:Thế có bản mẫu nào khác để yêu cầu đoạn phải có nguồn ko vì tất cả các đoạn tôi dùng bản mẫu đều ko nguồn ? --[[Đặc biệt:Đóng góp/113.161.84.173|113.161.84.173]] ([[Thảo luận Thành viên:113.161.84.173|thảo luận]]) 09:26, ngày 6 tháng 3 năm 2016 (UTC)
::Bạn có thể dùng bản mẫu {{tl|Chú thích trong đoạn}} nếu thật sự cần thiết, và dù là bản mẫu gì, việc lạm dụng nó là điều không nên. --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|'''<span style="color:green;">minhhuy</span>''']] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|thảo luận]])</sup> 09:30, ngày 6 tháng 3 năm 2016 (UTC)Mình chỉ cần thêm nguồn các đoạn đang được hỏi thôi vì muốn biết thông tin đó từ đâu ra . Chắc người viết sẽ vui lòng thêm chú thích trong đoạn thôi mà nên việc gì phải xoắn . --[[Đặc biệt:Đóng góp/113.161.84.173|113.161.84.173]] ([[Thảo luận Thành viên:113.161.84.173|thảo luận]]) 09:36, ngày 6 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Cho hỏi tại sao BQV gần đây lại phục hồi thông tin bị fact và xóa các thông tin có nguồn
Người dùng vô danh