Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:113.161.84.173”

BQV cấm thành viên mà lại đi trả lời bỏ cấm á có bị gì không thế đúng là kiểu TQ
(BQV cấm thành viên mà lại đi trả lời bỏ cấm á có bị gì không thế đúng là kiểu TQ)
{{đã xem xét bỏ cấm|1=BQV phá hoại wiki bằng cách cấm TV và phục hồi các đoạn bị xóa do fact lâu ngày mà không có lý do chính đáng|từ chối=Thành viên đã được nhắc nhở và hoàn tác sửa đổi lạm dụng nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. — [[User:Trần Nguyễn Minh Huy|'''<span style="color:green;">minhhuy</span>''']] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|thảo luận]])</sup> 03:33, ngày 9 tháng 4 năm 2016 (UTC)}}
{{đã xem xét bỏ cấm|1=BQV phá hoại wiki bằng cách cấm TV và phục hồi các đoạn bị xóa do fact lâu ngày mà không có lý do chính đáng mà chỉ nói ngụy biện là lạm dụng|từ chối=Cùng lý do trên, chú ý đây là lần yêu cầu bỏ cấm cuối cùng của bạn đối với vụ cấm này. — [[User:Trần Nguyễn Minh Huy|'''<span style="color:green;">minhhuy</span>''']] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|thảo luận]])</sup> 03:37, ngày 9 tháng 4 năm 2016 (UTC)}}
{{bỏ cấm|BQV phá hoại wiki bằng cách cấm TV và phục hồi các đoạn bị xóa do fact lâu ngày mà không có lý do chính đáng mà chỉ nói ngụy biện là lạm dụng}}
Người dùng vô danh