Khác biệt giữa các bản “HTML”

không có tóm lược sửa đổi
n (Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Giao tiếp kỹ thuật bằng Truyền thông kỹ thuật)
== Đánh dấu ==
Có bốn loại [[phần tử HTML|phần tử đánh dấu trong HTML]]:
* Đánh dấu ''Có cấu trúc'' miêu tả mục đích của phần văn bản (ví dụ, <h1h2>Golf</h1h2> sẽ điều khiển phần mềm đọc hiển thị "Golf" là đề mục cấp một),
* sẽ điều khiển phần mềm đọc hiển thị "Golf" là đề mục cấp một),
* Đánh dấu ''trình bày'' miêu tả phần hiện hình trực quan của phần văn bản bất kể chức năng của nó là gì (ví dụ, <code>&lt;b&gt;boldface&lt;/b&gt;</code> sẽ hiển thị đoạn văn bản '''boldface''') (Chú ý là cách dùng đánh dấu trình bày này bây giờ không còn được khuyên dùng mà nó được thay thế bằng cách dùng [[Các bảng trình bày xếp lớp|CSS]]),
* Đánh dấu ''liên kết ngoài'' chứa phần liên kết từ trang này đến trang kia (ví dụ, <code><nowiki>&lt;a href="http://www.wikipedia.org/"&gt;Wikipedia&lt;/a&gt;</nowiki></code> sẽ hiển thị từ [http://www.wikipedia.org Wikipedia] như là một [[liên kết ngoài]] đến một [[URL]]) cụ thể, và
4.380

lần sửa đổi