Khác biệt giữa các bản “Hạm đội Liên hợp”

n
n
Sau đây là danh sách các trận đánh hải quân của Hạm đội Liên hợp, chỉ xét các trận có sự tham gia của kỳ hạm.
*[[Chiến tranh Nhật-Thanh]]
**[[Trận sông Áp Lục (1894)|Trận sông Áp Lục]] (ngày 17 tháng 9 năm 1894). Kỳ hạm là [[tuần dương hạm Matsushima]].
**[[Trận Uy Hải Vệ]] (kết thúc ngày 12 tháng 2 năm 1895). Kỳ hạm là tuần dương hạm Matsushima.
*[[Chiến tranh Nga-Nhật]]
**[[Hải chiến Tsushima]] (ngày 27-28 tháng 5 năm 1905). Kỳ hạm là chiến hạm Mikasa.
*Chiến tranh Thái Bình Dương
**[[Trận Midway]] (ngày 5-7 tháng 6 năm 1942). Kỳ hạm là [[chiến hạm Yamoto]].
 
==Danh sách các tư lệnh==
Sau đây là danh sách các tư lệnh của Hạm đội Liên Hợp xếp theo ngày nhậm chức.
# Trung tướng [[Itō Kesuyuki]] - nhậm chức ngày 19/7/1894    
# Trung tướng [[Arichi Shinanojō]] - 11/5/1895     
# Trung tướng [[Tōgō Heihachirō]] - 28/12/1903  
# Đại tướng Tōgō Heihachirō - 14/6/1905
# Trung tướng [[Ijūin Gorō]] - 8/10/1808
# Trung tướng [[Yoshimatsu Shiketarō]] -1/11/1915
# Trung tướng Yoshimatsu Shiketarō - 1/9/1916
# Đại tướng Yoshimatsu Shiketarō - 1/10/1917
# Đại tướng [[Yamashita Gentarō]] - 1/9/1918
# Đại tướng Yamashita Gentarō - 1/6/1919
# Đại tướng [[Yamaya Tanin]] - 1/5/1920
# Đại tướng [[Tochinai Sojirō]] - 24/8/1920
# Đại tướng Tochinai Sojirō - 1/5/1921
# Trung tướng [[Takeshita Isamu]] -1/12/1922
# Đại tướng [[Suzuki Kantarō]] - 27/1/1924
# Đại tướng [[Okada Keisuke]] - 1/12/1924
# Trung tướng [[Katō Hiroharu]] - 10/12/1926
# Đại tướng [[Taniguchi Naomi]] - 10/12/1928
# Trung tướng [[Yamamoto Eisuke]] - 11/11/1929
# Trung tướng [[Kobayashi Seizō]] - 1/12/1931
# Trung tướng [[Suetsugu Nobumasa]] - 15/11/1933
# Trung tướng [[Takahashi Sankichi]] - 15/11/1934
# Trung tướng [[Yōnai Mitsumasa]] - 1/12/1936
# Đại tướng [[Nagano Osami]] - 2/2/1937
# Trung tướng [[Yoshida Zengo]] - 1/12/1937
# Trung tướng [[Yamamoto Isoroku]] - 30/8/1939
# Đại tướng Yamamoto Isoroku - 11/8/1941
# Đại tướng [[Kochi Mineichi]] - 21/4/1944    
# Đại tướng [[Toyoda Soemu]] - 3/5/1944 
# Đại tướng Toyoda Soemu - 1/5/1945  
# Trung tướng [[Ozawa Jisaburō]] - 29/5/1945
1.937

lần sửa đổi