Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trận Ngọc Hồi”

n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:03.5728618)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}bbc
 
== Liên kết ngoài ==
*[http://www.baobinhdinh.com.vn/568/2003/12/7721/ 9 nhân vật thời Tây Sơn được đúc tượng thờ tại Tây Sơn điện]
Người dùng vô danh