Mở trình đơn chính

Các thay đổi

*[[Hồng Vân (nghệ sĩ)|Hồng Vân]]
*[[Kiều Oanh]]
*[[Thúy Nga (diễn viên hài)|Thúy Nga]]
*[[Việt Hương]]
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh