Khác biệt giữa các bản “Dương cầm”

n (Đã khóa “Dương cầm”: Spam ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:40, ngày 9 tháng 3 năm 2016 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết h…)
[[Thể loại:Nhạc cụ]]
[[Thể loại:Từ ngữ tiếng Ý]]
[[Thể loại:ChuyếnPhát lưuminh diễncủa hòa nhạc 2011Italia]]
[[Thể loại:Tác phẩm dành cho dương cầm]]