Khác biệt giữa bản sửa đổi của “200 (số)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<tr><td>[[Số La Mã]]<td>CC
<tr><td>Mã [[Unicode]] của số La Mã<td>
<tr><td>[[Hệ nhị phân]]<td>11001000<sub>2</sub>
<tr><td>[[Hệ tam phân]]<td>21102<sub>3</sub>
<tr><td>[[Hệ tứ phân]]<td>3020<sub>4</sub>
<tr><td>[[Hệ ngũ phân]]<td>1300<sub>5</sub>
<tr><td>[[Hệ lục phân]]<td>532<sub>6</sub>
<tr><td>[[Hệ thất phân]]<td>404<sub>7</sub>
<tr><td>[[Hệ bát phân]]<td>310<sub>8</sub>
<tr><td>[[Hệ cửu phân]]<td>242<sub>9</sub>
<tr><td>[[Hệ thập nhị phân]]<td>148<sub>12</sub>
<tr><td>[[Hệ thập lục phân]]<td>C8<sub>16</sub>
<tr><td>[[Hệ nhị thập phân]]<td>A0<sub>20</sub>
<tr><td>[[Hệ cơ số 36]]<td>5K<sub>36</sub>
[[199 (số)|199]] '''200''' [[201 (số)|201]]
</table>
4.380

lần sửa đổi